BEDRIJFSGEGEVENS

 

Als specialist in LICHTGEWICHT-ROLSTOELEN kunnen zij u zeker helpen met al uw vragen omtrent LICHTGEWICHT-ROLSTOELEN.

Bezoek hun site www.mbmobility.be om contact op te nemen.

LICHTGEWICHT-ROLSTOELEN

 

Wat is een lichtgewicht-rolstoel? (uitleg Wikipedia):

De vroegste vermelding van rolstoelen, dateert uit de 6e eeuw, als een inscriptie, gemaakt op een stenen tafel in China. Latere data verwijzen naar Europeanen die tijdens de Duitse renaissance deze technologie benutten. Harry Jennings en zijn gehandicapte vriend, Herbert Everest, beiden ingenieurs, vonden in 1933 de eerste lichtgewicht, stalen, en opvouwbare rolstoel uit. Everest brak zijn rug in een mijnongeluk. Het tweetal zag het zakelijke potentieel van de uitvinding, en werden de eerste massaproducent van rolstoelen; Everest and Jennings. Hun "x-brace" ontwerp wordt nog steeds algemeen gebruikt, zij het met hedendaagse materialen, en verbeteringen.

Een rolstoel is een stoel met wielen, en afhankelijk van het model:

  • beweegt de persoon die in de rolstoel zit zichzelf met de handen voort;
  • wordt de rolstoel geduwd, of:
  • bevat de rolstoel een elektromotor waarmee hij wordt aangedreven.

In de afgelopen jaren werd door toepassing van moderne constructies en lichte materialen zoals carbon en titanium, een breed assortiment voor elke toepassing leverbaar. Ook de besturing van elektrisch aangedreven rolstoelen kan op zeer veel manieren plaatsvinden. voor mensen die niet kunnen lopen vormt een rolstoel vaak de enige vervanging van de benen.

Er zijn veel verschillende soorten rolstoelen. Welke rolstoel geschikt is, hangt af van allerlei factoren. vooral wat je met de rolstoel allemaal wilt kunnen.

Een persoon die van een rolstoel gebruikmaakt wordt soms aangeduid als rolstoelpatiënt. Dit is echter onjuist, een patiënt is in samenstellingen iemand die aan de in het eerste deel genoemde ziekte lijdt (kankerpatiënt, TBC-patiënt, diabetespatiënt, enz.), en een rolstoel is geen ziekte. De juiste benaming is rolstoelgebruiker.

Willen gebruikers van rolstoelen zich zonder hulp toegang kunnen verschaffen tot gebouwen en vervoer, dan zijn obstakels zoals trappen of hoge drempels lastig. Gebouwen en bijvoorbeeld treinen en bussen waarbij het voor rolstoelgebruikers makkelijk is naar binnen te rijden noemen we rolstoelvriendelijk.

MB Mobility kan alle mogelijkheden rond rolstoelen aanbieden:

Zo kan je ook meer info vinden over manuele rolstoelen en rolstoelverhuur.